Privacy statement Kien

In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of aan onze onderzoeken deelneemt. We lichten toe waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kien. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Algemeen

Kien is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor o.a. dataverzameling, databasebeheer en statistische analyses ten behoeve van haar opdrachtgevers. Ons marktonderzoek is altijd objectief en wordt overeenkomstig algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes uitgevoerd. Wij houden ons bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgen we de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd). Kien is ISO gecertificeerd (ISO 20252).


Verzamelen en gebruiken van uw gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Uw naam en e-mailgegevens gebruiken wij om te communiceren over bijvoorbeeld de onderzoeken, administratieve zaken of andere mededelingen.

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Kien verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van haar opdrachtgevers. Het is organisaties binnen de AVG toegestaan anoniem, statistisch onderzoek uit te voeren onder haar relaties, zonder dat daarvoor toestemming van die relaties nodig is. Antwoorden op de in de onderzoeken gestelde vragen worden door ons verzameld, ten behoeve van de in het onderzoek en/of in de uitnodigingsmail vermelde opdrachtgever. De onderzoeksresultaten worden door de opdrachtgever o.a. gebruikt voor analysedoeleinden, om dienstverlening naar (toekomstige) relaties te verbeteren en/of om beter te informeren over activiteiten, projecten en producten.

 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kien of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. De informatie kan wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Gegevensbescherming

Kien draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

We verwerken ook persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van onze opdrachtgevers. We hebben ons contractueel verplicht om deze (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens de instructies van de opdrachtgever te verwerken.

 

Persoonlijke gegevens uit de bestanden die door opdrachtgevers aan ons worden verstrekt zullen nooit voor andere doeleinden dan marktonderzoek worden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit verstrekt aan derden.


Bewaartermijn persoonsgegevens voor onderzoek

Tenzij met de opdrachtgever anders overeengekomen, zullen we de aan ons ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek verstrekte persoonsgegevens voor een periode van maximaal 6 maanden bewaren. De gegevens worden versleuteld bewaard op een centrale locatie.


Cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kien of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


De rechten van genodigden en respondenten

De medewerking van genodigden aan marktonderzoek is altijd volkomen vrijwillig.

 

Indien u voor deelname aan marktonderzoek bent uitgenodigd, heeft onze opdrachtgever heeft uw gegevens hiertoe aan ons verstrekt, onder de voorwaarden die de AVG hieraan stelt. Deze gegevens worden na uitvoering van dit onderzoek weer door ons vernietigd. Wanneer u wilt dat ook de opdrachtgever uw gegevens vernietigt, dan kunt u daarvoor rechtstreeks contact met hen opnemen. Wij kunnen dit verzoek ook voor u doorgeven, maar hebben dan wel uw toestemming nodig om uw gegevens daarvoor terug te koppelen aan de opdrachtgever. Wanneer u daaraan de voorkeur geeft, ontvangen we die toestemming graag per e-mail van u.

 

De anonimiteit van respondenten wordt strikt gewaarborgd, tenzij de respondent er middels een anonimiteitsvraag in het onderzoek expliciet mee akkoord gaat dat de persoonlijke gegevens gekoppeld aan de door respondent gegeven antwoorden worden teruggekoppeld aan onze opdrachtgever.

 

Als een respondent na verzoek expliciet toestemming heeft gegeven om gegevens terug te koppelen aan een opdrachtgever in een vorm die mogelijk maakt dat respondent persoonlijk herkend wordt, dan hebben we de respondent vooraf geïnformeerd aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden het zal worden gebruikt en ook hebben we ons ervan verzekerd dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek en dat de ontvanger van de informatie ermee ingestemd heeft zich te houden aan de bepalingen van de ESOMAR code. Respondent kan een dergelijk verzoek weigeren.

 

We zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ons ervan te verzekeren dat de respondenten op geen enkel wijze directe schade wordt toegebracht, of dat zij nadelig worden getroffen ten gevolge van hun deelname aan een onderzoek.

 

Indien u door ons bent uitgenodigd voor deelname aan een onderzoek en u wenst in de toekomst geen uitnodigingen van ons meer te ontvangen of u wilt ons verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te halen, dan kunt u contact met ons op nemen.


De rechten van Kien

We houden ons het recht voor om contactgegevens uit de door onze opdrachtgevers aangeleverde bestanden te gebruiken om personen te benaderen voor deelname aan statistisch onderzoek. We zijn niet verplicht vragenlijsten te overleggen.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige onderdelen binnen het dienstverleningspakket van Kien. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 26 augustus 2019.


Nog vragen?

Wij controleren regelmatig of wij nog aan bovenstaand privacybeleid voldoen.

Voor vragen over Kien kunt u contact met ons opnemen.

Kien
Boermandestraat 25
050-3171777

info@kienonderzoek.nl